Otevřené stránky o. s.
otevrenestranky@gmail.com
Veronika Zrníková, předsedkyně, tel. 776 213 415
poštovní adresa: Prosečská 654, 463 112, Vratislavice n. Nisou
IČ 22892141
bankovní spojení: 6299246001/5500 Raiffeisenbank